GLASVEZEL

In oktober 2022 is Glasdraad Drenthe begonnen met de aanleg van glasvezel in de bebouwde kom van Zandpol. Naar verwachting zal de aanleg binnen de woningen plaatsvinden in de periode december 2022 / januari 2023. Hiervoor moeten de bewoners afspraken maken met de provider bij wie ze aangesloten willen zijn.

  

MULDERSSTRAAT

In de raadsvergadering van de gemeente Emmen (30 juni 2022) is het bestemmingsplan Muldersstraat goedgekeurd. Vanaf 1 september 2022 is Domesta in de gelegenheid gesteld het terrein aan de Mulderstraat in 3 (drie) kavels te koop aan te bieden. De verkoop loopt via een makelaars-kantoor.

   

ENEGIETOESLAG

Komt u in aanmerking voor energietoeslagen of andere gemeentelijke regelingen. Er wordt een extra spreekuur gehouden in het Dorpshuis.

Over Zandpol

Zandpol is een dorp binnen de gemeente Emmen. Het is ontstaan in de 19e eeuw als een wijk van de gemeente Schoonebeek.


                                          

© 2019 Plaatselijk Belang Zandpol. Webdesign dvhp.nl