verkeersonveilige situaties

Veilig Verkeer Nederland afdeling Emmen heeft tot motto “voor iedereen een veilige plek in het verkeer”. Speerpunt is het inventariseren van verkeersonveilige situaties. Zo werken we aan ons gezamenlijke belang: iedereen komt weer veilig thuis.

Belangrijk is het verkeersgedrag, inrichting van wegen en onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden.

U, als inwoner van uw dorp, wijk of buurt weet als geen ander in uw omgeving welke onveilige situaties aanwezig zijn. Wanneer zich in uw woonomgeving een dergelijke situatie voordoet dan vernemen wij dat graag. Na de inventarisatie gaan wij in overleg.

Verkeersonveilige situaties graag melden onder vermelding van plaats, omgeving en snelheid. Indien mogelijk vergezeld gaande van een of meerdere foto’s.

Melden aan de secretaris VVN afdeling Emmen, Jan Sijbring, Laan van de Bork 432, 7823 RK Emmen of per e-mail vvnemmen@ziggo.nl.