BESTUURSLEDEN

  

Voorzitter Jan Drenthen
Secretaris Bernadette Schimmel
Penningmeester Olga Warning - Raval
Vicevoorzitter Hans Raval - Warning
Algemeen Adjunct Henk Proem

  

 

  


  

  

BESTUURSVERGADERINGEN

  

15 november 2022
20 december 2022

   


AANDACHTSPUNTEN uit de BESTUURSVERGADERINGEN

Bestuursvergadering 19 april 2022

Verkeersveiligheid

1. Verslag gesprek met CB de Zwaluw: Het halen en brengen van schoolkinderen in de Zandpolstraat zorgt op piekmomenten voor onoverzichtelijke situaties. Met de schoolleiding is van gedachten gewisseld over de mogelijkheden tot verbeteren van de verkeersveiligheid rondom de school.

2. Verslag met de politie over verkeersveiligheid op het Stieltjeskanaal: Uit snelheidsmetingen is gebleken dat 15 % van de verkeersdeelnemers te hard rijden op het Stieltjeskanaal. Voor het gehele dorp geldt een 30 km-zone. De huidige weginrichting is ontoereikend om de snelheid binnen de perken te houden. Met de verkeerscoördinator van de gemeente Emmen zal bekeken worden hoe we hier verbetering in kunnen aanbrengen.

Website

De website van Plaatselijk Belang Zandpol is in een nieuw jasje gegoten. Aan de vernieuwde website is een nieuw informatie-adres verbonden: info@plaatselijkbelangzandpol.nl. 


Bestuursvergadering 17 mei 2022

Muldersstraat

Op 13 juni 2022 heeft Plaatselijk Belang op een commissievergadering van de gemeente Emmen gepleit voor de handhaving van het bestaande bestemmingsplan Muldersstraat (verkoop van zes kavels). Over het ingediende voorstel tot wijziging bestemmingsplan (verkoop van drie kavels) zal in de raadsvergadering van de gemeente Emmen van juni worden beslist.

In de raadsvergadering van de gemeente (30 juni 2022) is het bestemmingsplan Muldersstraat goedgekeurd. Domesta mag nu het terrein aan de Muldersstraat in drie kavels te koop aanbieden.

Bestuursvergadering 21 juni 2022

Zandpolstraat

In het kader van de verkeersveiligheid heeft Plaatselijk Belang de gemeente Emmen gevraagd de betonruggen op de Zandpolstraat wit te schilderen. Dit is inmiddels gedaan.

  

Over Zandpol

Zandpol is een dorp binnen de gemeente Emmen. Het is ontstaan in de 19e eeuw als een wijk van de gemeente Schoonebeek.


                                          

© 2019 Plaatselijk Belang Zandpol. Webdesign dvhp.nl