DATUMS JAARVERGADERINGEN

26 oktober 2021

15 maart 2022

25 oktober 2022

  

AGENDA JAARVERGADERING

15 maart 2022

   1. Opening.

   2. Mededeling waarnemend voorzitter.

   3. Notulen openbare vergadering van 26 oktober 2021

   4. Jaarverslag Penningmeester.

   5. Verslag kascontrolecommissie

       (Hans Raval en Albert Schimmel).

   6. Bestuursverkiezing.

   7. Verkiezing kascontrolecommissie.

   8. Suggesties te besteden budgetten 2022 en 2023.

   9. Verkeersveiligheid.

  10. Rondvraag.

  

AANDACHTSPUNTEN  JAARVERGADERINGEN

26 oktober 2021

De vergadering doet een aantal suggesties :

     - voetpad naar de grote weg ter hoogte van de Stuifzandlaan 

     - een depot voor Klein Chemisch afval

     - meer diversiteit in de groenvoorziening

     - meer overleg tussen verenigingen op Zandpol

     - er is veel onvrede over de snelheden op het Stieltjeskanaal

 

Over Zandpol

Zandpol is een dorp binnen de gemeente Emmen. Het is ontstaan in de 19e eeuw als een wijk van de gemeente Schoonebeek.


                                          

Volg ons op Facebook

© 2019 Plaatselijk Belang Zandpol. Webdesign dvhp.nl