De "Vereniging Plaatselijk Belang Zandpol en omstreken" is opgericht op 25 september 1975.

Het doel van de vereniging is het behartigen van de plaatselijke belangen, welke de openbare voorzieningen betreffen, welke kunnen leiden tot vooruitgang en verbetering van Zandpol en omstreken.

 

Het bestuur van Plaatselijk Belang Zandpol (PBZ) heeft in 2022 een visie en missie voor de komende jaren vastgesteld:

VISIE:

PBZ maakt zich sterk voor een leefbare omgeving voor jong en oud. Prettig wonen, voldoende faciliteiten en een schone en groene omgeving zijn daarbij van belang.

We streven naar een situatie waarin inwoners, organisaties en verenigingen in Zandpol op een goede manier met elkaar kunnen samenwerken, zodat iedereen met plezier in het dorp woont. Plaatselijk Belang Zandpol wil deze situatie bereiken door de kernwaarden: samenwerking, eerlijkheid, respect, betrouwbaarheid, betrokkenheid en rechtvaardigheid na te leven en uit te dragen.

MISSIE:  

PBZ zet zich de komende jaren in om de samenwerking te zoeken met Stichting Dorpshuis 't Trefpunt, Voetbalvereniging Zandpol, het Natuurbad Zandpol, basisschool de Zwaluw, Camping Buitenland en Camping Kleintje Zandpol met als doel om gezamenlijk meer op elkaar afgestemde activiteiten te ontplooien in Zandpol.

PBZ streeft na de samenwerking met de Gemeente Emmen en Sedna te versterken.

  

    informatie Bestuur

      informatie Leden  

  

Over Zandpol

Zandpol is een dorp binnen de gemeente Emmen.

Het is ontstaan in de 19e eeuw als een wijk van de gemeente Schoonebeek.

© 2019 Plaatselijk Belang Zandpol. Webdesign dvhp.nl